Sprawdź bieżącą pogodę w Zawoni. Stacja zamontowana jest na północnej ścianie budynku 2,2m nad powierzchnią ziemi. Niezależnie gdzie jesteś możesz poznać aktualne warunki pogodowe. Stacja rejestruje podstawowe składniki: temperaturę, ciśnienie, wilgotność i opad co 10 minut. Wszystkie pomiary są na bieżąco publikowane, a dzięki historycznym zapisom można porównać pomiary kilka lat wstecz. Dodatkowo prezentowane są średnie miesięczne temperatury i łączne opady w ciągu miesiąca.

Jako czujnik temperatury używany jest DS18B20 podłączony za pośrednictwem interfejsu 1-wire do mikroprocesora Atmel atmega8. Do pomiaru opadu używany jest deszczomierz kubełkowy o rozdzielczości 0.81 l/m2.

Stacja znajduje się na współrzędnych +51° 18' 58"N, +17° 11' 49"E (województwo dolnośląskie, około 30km na północny wschód od Wrocławia)
Czas generowania strony : 0.005 s